Цэс

Хүүхэд бүр хөгжиж чадаж байна-Бага боловсрол
Хүүхэд хөгжүүлэх үйл ажиллагаа бага боловсрол
Сургуулийн танилцуулга, 2008-2014 оны амжилтын цомог
Дорнод Хэрлэн 12-р сургууль Хүүхэд хөгжүүлэх Бүтээлч аян-4 жил
Бага ангийн багш Г.Оюунтуяа
Монгол хэл, бичиг, уран зохиолын багш Ж.Цэрэндолгор
Биологийн багш А.Саранчимэг
Түүх, нийгмийн ухааны багш Г.Бадамханд
Монгол хэл, бичиг, уран зохиолын багш Я.Алтанцэцэг
Хөгжмийн багш М.Мөнхжаргал