Цэс

Эцэг эхийн булан

Сургуулийн дүрэм
Эцэг эхийн дэг Хүүхдүүдээ цагт нь ирүүлж цагт нь авч байх Хичээлийн хэрэглэлийг бүрэн хангаж явуулах Сургуулийн үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцох Багш [...]