Цэс

сайн хичээлийн сан

Математикийн багш Б.Гантөмөр /цахим хичээл-1
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэгчдэд тусламж болгон боловсруулсан ӨГҮҮЛБЭРТЭЙ БОДЛОГО БОДОХ АРГАЧЛАЛ цахим хичээл
Бага ангийн багш Г.Оюунтуяа
Монгол хэл, бичиг, уран зохиолын багш Ж.Цэрэндолгор
Биологийн багш А.Саранчимэг
Түүх, нийгмийн ухааны багш Г.Бадамханд
Монгол хэл, бичиг, уран зохиолын багш Я.Алтанцэцэг
Хөгжмийн багш М.Мөнхжаргал
Мэдээллийн технологийн багш П.Мөнгөнзул
Мэдээллийн технологи судалгаат хичээл
Үндэсний бичгийн хичээл-2 Багш Ө.Одмандах
Уран зохиолын хичээл 12-р анги Я.Алтанцэцэг